Denk in oplossingen, in plaats van technologie

Het is zo verleidelijk om voor iedere uitdaging een aantrekkelijke technologische oplossing in te zetten. Robots, 3D printen en realtime dashboards. Wij nemen liever een stap terug. Wat is het probleem dat je wil oplossen? Wat is de best mogelijke uitkomst. Op basis hiervan kijken wij naar de ideale flow én de beste oplossing. Dat is SMART industry. Dat hier regelmatig geavanceerde technologische oplossingen bij komen kijken, dat is bijzaak. Wij doen alles voor het beste resultaat.

Goede flow, van order tot aflevering

Slimme industrie kijkt verder dan de fabriek. Al je processen vormen samen je flow. Dat zijn je productieprocessen en alles wat hier voor en na komt. Het ultieme doel is om een proces te creëren dat verliezen minimaliseert, een efficiënte supply chain heeft en de productie optimaal benut. Dan spreek je van SMART industry. Dit bereiken wij door Lean te werken, ons IJssel-model toe te passen en naar het volledige plaatje te kijken. Van de bedrijfskundige blik, tot mechanica, onderhoud, procestechnologie en alles hiertussen.

Ambitiesessie & Pakket van eisen

Kennismaken met IJssel begint met een ambitiesessie, samen met het MT. De input vanuit de ambitiesessie vertalen we naar het pakket van eisen. Hierin nemen we alle factoren mee die we straks willen terugzien in de oplossing. Dit kunnen technische specificaties zijn, aansturingsmechanismen, eisen waar de (half)fabricaten aan moeten voldoen en ook de eisen die er zijn voor de turnaround, de transitiefase, doorlooptijd en ga zo maar door. Het pakket van eisen legt de nuances in het productieproces en de bedrijfsvoering bloot. Hoewel bepaalde eindproducten op het eerste gezicht enorm op elkaar lijken – denk bijvoorbeeld aan een deur, of een fiets – kan de weg daarnaartoe verschillen als dag en nacht. Deze nuances bepalen de vorm van de oplossing. Het zijn ook juist deze nuances die ervoor zorgen dat wij iedere dag met plezier ons beroep uitoefenen.

Concept fabrieksinrichting & beslissingsmatrix

Het pakket van eisen is het uitgangspunt. We vergelijken de technische specificaties die nodig zijn met wat er beschikbaar is in de markt. We werken verschillende scenario’s uit in een beslissingsmatrix. Zo stippelen we de mogelijke routes pragmatisch uit. Een belangrijk onderdeel van de verschillende concepten is de transitiefase. De keuzes die in het concept worden gemaakt heb een grote impact, bijvoorbeeld op de turnaround of de doorlooptijd. Deze effecten rekenen we door in de beslissingsmatrix zodat de opdrachtgever een weloverwogen keuze kan maken tussen de verschillende concepten. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor de oplossing die in de kortste tijd te realiseren is, of juist voor de oplossing met de minste impact op de output van de productie. Ook de impact op de betrouwbaarheid van je lijn, de beschikbaarheid van je machinepark en je kritische assets worden meegenomen.

Realisatie en implementatie

Doordat we als partners samenwerken, kunnen we verschillende rollen aannemen in de realisatie- en implementatiefase. Bijvoorbeeld door als projectmanager op te treden, door samen te werken met de specialisten van de opdrachtgever of door het volledige proces op ons te nemen.

Continu verbeteren

Continue verbetering is een vitaal onderdeel van IJssel en van onze opdrachtgevers. Een fabriek is nooit af. Zoals we eerder al stelden, de enige constante is verandering. Daarom blijven we ook graag na de implementatie samenwerken als partners. Continu verbeteren begint bij het standaardiseren van processen, daarna zijn optimalisatie én inspiratie aan de beurt. Ben jij klaar om te ontdekken wat je hebt gemist zonder IJssel als partner?

Leer ons kennen