ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in onze organisatie. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze organisatie goed beheerst dat ons product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze klanten, en andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen wij continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen.

Certificaat ISO 9001

ISO 14001

NEN-EN-ISO 14001:2015 is de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Een milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een milieubeleid te ontwikkelen voor een organisatie en de uitvoering hiervan te borgen om zodoende te voldoen aan wettelijke en andere eisen (bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wet Bescherming Oppervlaktewater). In de ISO 14001 norm staat beschreven hoe de organisatie procesmatig milieu risico’s kan beheersen en indien mogelijk voorkomen. De norm helpt de organisatie ook om milieudoelstellingen te realiseren.

Certificaat ISO 14001

VCA**

VCA is al meer dan 25 jaar de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met een VCA-certificaat leggen wij als organisatie iedere dag weer de basis om veilig en gezond aan de slag te gaan. Waar de VCA* certificering gericht is op de directe beheersing van al deze aspecten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, is de VCA** certificering ook gericht op de ondersteuning van deze aspecten in beleid, organisatiestructuur en verbetermanagement.

Certificaat VCA**

NEN-EN 1090-1

Vanaf 1 juli 2014 is het verplicht dat alle onderdelen van een dragende staalconstructie zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering. Hiermee verklaar je als fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. Zowel de leverancier van het eindproduct als alle toeleveranciers moeten een CE-markering kunnen leveren.

Certificaat-EN-1090-1

NEN 4400-1

NEN 4400-1 certificering is een belangrijk aandachtspunt op gebied van payroll. De NEN 4400-1 certificering stelt onder andere eisen aan personeels- en loonadministratie. Deze certificering zegt het volgende over IJssel:

  • Identificatie van het bedrijf;
  • Juiste aangifte en afdracht van de te betalen loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling moet in lijn zijn met de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Uitvoeren van identiteitscontrole en controleren op het recht hebben van het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Risico’s voorkomen voor aansprakelijkheid en boetes welke kunnen volgen uit het in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Certificaat NEN-4400-1