Privacy & cookies

In deze privacyverklaring legt IJssel Technologie Holding BV, gevestigd te Zwolle aan de Trawlerweg 3 met KvK-nummer 05056901 (hierna “IJssel”), uit welke persoonsgegevens IJssel verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Deze verklaring geldt voor alle bedrijven, welke onder IJssel Technologie Holding BV vallen.

Algemeen

IJssel respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.ijssel.com en haar portalen, van haar (potentiële) klanten, medewerkers en andere relaties. Persoonsgegevens die aan IJssel worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als kandidaat/klant noodzakelijk of wettelijk verplicht is. IJssel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van IJssel legt IJssel de door u opgestuurde gegevens vast. IJssel bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u opgegeven zijn. Voor IJssel en de portalen gaat het dan onder andere om naam, (e-mail)adres, geboortedatum, telefoonnummer, of indien u solliciteert, de gegevens die u op uw cv heeft staan. Deze gegevens worden zowel op onze website als in onze database opgeslagen.

Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens voor IJssel

IJssel gebruikt uw gegevens onder andere voor:
– het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw sollicitatie, deelname aan een evenement, opleiding, correspondentie of een andere door IJssel aangeboden activiteit;
– het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
– certificering en accreditatie;
– het voldoen aan wet- en regelgeving.
Tevens informeert IJssel geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere papieren nieuwsbrief bevat een adres waar u zich af kunt melden. Digitale nieuwsbrieven bevatten een link waarmee u zich af kunt melden.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle bedrijven die vallen onder IJssel Technologie Holding BV. Uiteraard worden uw gegevens beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Slechts enkelen kunnen uw gegevens daadwerkelijk inzien, uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met IJssel of indien dit wettelijk verplicht is.

Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens voor IJssel portalen

IJssel portalen gebruiken uw gegevens onder andere voor:
– het kunnen uitvoeren van de taken waarvoor de portalen gebouw zijn o.a. informatie voorziening voor taken.
– het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
– het voldoen aan wet- en regelgeving.
Uiteraard worden ook nu uw gegevens beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Slechts enkelen kunnen uw gegevens daadwerkelijk inzien, uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met IJssel of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van IJssel naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Gezien de dienstverlening van IJssel zullen cv’s 36 maanden worden bewaard. Indien u hier bezwaar ten heeft kunt u dit uiteraard kenbaar maken. Uw gegevens zullen dan per direct worden verwijderd.

U hebt de mogelijkheid om de website van IJssel te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met IJssel te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. IJssel kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. IJssel raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

IJssel maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van IJssel, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor IJssel cookies gebruikt, kan opgevraagd worden bij de afdeling Communicatie.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met IJssel door het sturen van een e-mail naar: privacy@ijsseltechnologie.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop IJssel omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: privacy@ijsseltechnologie.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

IJssel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.