De basis van onze samenwerkingen: het IJssel-model

Op basis van onze ervaring en visie op de industrie, hebben we het IJssel-model vormgegeven. Dit model passen we op al onze projecten toe, van Fabrieksinrichting tot Lean Werken. Het model bestaat uit drie niveaus en verschillende fases die achtereenvolgend worden doorlopen.

De drie niveaus van het IJssel-model

  1. Zorgen dat de basisprocessen op orde zijn
  2. Een verbeterorganisatie bouwen
  3. Innovaties implementeren

ijssel-model

Samenwerken is een doorlopend proces

Daarom zijn de fases in het IJssel-model vormgegeven als een cirkel. Doorgaans beginnen we aan de rechterkant van het model, met richting geven. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens een ambitiesessie met de opdrachtgever, waarin we aan de slag gaan met doelstellingen, visie en verbeterfilosofie. Vervolgens verbinden we. We stellen een team samen met specialisten die voor de opdracht gaan werken, we zoeken de verbinding op met de klant én we zorgen voor verbinding binnen de organisatie van onze opdrachtgever.

Dit krijgt vorm in trainingen, coaching en verschillende tools die direct te gebruiken zijn. Met deze stap geven we ook direct een stuk eigenaarschap aan de organisatie van de opdrachtgever. Dit is essentieel: zonder eigenaarschap voelt niemand zich verantwoordelijk en is ook draagvlak ver te zoeken. In de praktijk uit dit eigenaarschap zich in visualisatie en opvolging: we maken zichtbaar wat er speelt en we pakken door. IJssel heeft ondervonden dat waardering hier een belangrijk onderdeel van is, waardering voor de mensen die hard werken om continu te verbeteren. Tot slot inspireren we organisaties en hun mensen om verder te denken. Deze inspiratie gaat vaak samen met de volgende stap binnen onze niveaus, bijvoorbeeld van standaardisering naar optimalisatie.

Ontdek de kracht van het IJssel-model zelf

Verschillende opdrachtgevers zijn je al voor gegaan. Wil jij ontdekken wat het IJssel-model voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op om kennis te maken. We zitten door heel het land, dus ook bij jou in de buurt. Tot snel!