De toepassing van AI biedt veel kansen om effectiever en efficiënter te produceren, producten ‘slimmer’ te maken en arbeidsproductiviteit te vergroten. Met AI kunnen medewerkers beter worden ondersteund bij hun werkzaamheden en kan worden bijgedragen aan oplossingen voor het huidige personeelstekort. Daarnaast kan AI bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en vraagstukken in onze voedselketen. Deze AI-oplossingen voor zowel industriële vraagstukken als maatschappelijke vraagstukken, waarvoor de technologische industrie de oplossingen levert, staan centraal bij dit FME AI Jaarevent.

Programma

Er is een uitgebreid programma van sessies met praktische use cases, voor zowel bedrijven die willen starten met AI, als ervaren bedrijven met interesse in de toekomst van AI.

12:30 – 13:30 uur | Inloop met broodjes

13:30 – 14:45 uur | Plenair programma

 • Opening – door FME-platform ‘AI for Industry’
 • Welkom bij Festo – door Dennis van Beers – Head of cluster North West Europe (Benelux, GB, Ireland) bij Festo
  ‘AI, een nieuwe realiteit met bijna onbegrensde mogelijkheden. Hoe passen we dit toe in onze wereld?’ Dennis van Beers geeft zijn visie op de mogelijkheden van Artificial Intelligence, die niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks bestaan. Wat betekent dit voor onze samenleving en de technologische industrie.
 • Keynote ‘AI systems that work ‘ – door Prof. dr. ir. Alessandro Bozzon – TU Delft
  De toepassing van AI heeft de potentie om de manier waarop werk wordt gepland en uitgevoerd te transformeren en de efficiëntie en effectiviteit op de werkvloer te verhogen. In 83% tot 92% van de gevallen beschouwen bedrijven hun inspanningen om AI-technologie te implementeren echter niet als een succes. AI-systemen die met succes in productie worden genomen, leveren vaak niet de beloofde waarde, vaak als gevolg van een gebrek aan acceptatie door de personen die ermee moeten werken. Wat zijn de redenen voor een dergelijke mismatch tussen verwachte en geleverde resultaten? In deze keynote bespreekt Alessandro Bozzon enkele van de belangrijkste faaloorzaken en beargumenteert hij dat AI, net als veel andere systemen, ‘should be designed, not only engineered’.
 • Keynote ‘AI for energy’- door Pallas Agterberg, Challenge Officer Alliander, Lid Programma Advies Raad AiNed
  Het energiesysteem verandert van centraal gestuurd naar een ‘system of systems’ van opwek en verbruik. De prijs van energie krijgt grotere verschillen als gevolg van de wind en zonne-energie. Bedrijven staan voor een ingrijpende verandering op zoek naar lagere uitstoot van CO2. Er liggen kansen door actief met energie aan de slag te gaan. De verandering van het energiesysteem vraagt om nieuwe sturing: anders voorspellen, onderhouden en schakelen. Dit kan alleen met gebruik van AI toepassingen. Pallas Agterberg geeft een overzicht van wat er gebeurt en waar we naar toe bewegen.

14:45 – 15:15 uur | Netwerkpauze

15:15 – 17:00 uur | Break-out sessies
Break-out sessies van 45 minuten in 2 rondes. Op het aanmeldformulier kun je je voorkeur voor de navolgende sessies aangeven:

 1. Implementatie Roadmap Predictive Maintenance
  Hoe kom je tot de implementatie van predictive maintenance oplossingen voor je assets en productieprocessen en welke stappen neem je daarbij (roadmap). Door Mark Peters – IJssel Technologie, Ronald Teijken – IBM en Mark Roest – VORtech.
 2. Implementatie Roadmap Quality Control & Machine Vision
 3. Toepassing en implementatie van Digital Twins
 4. Inzet van AI bij robots, cobots en autonome systemen
 5. Toepassing AI voor Energie & Sustainability in de industrie
 6. Toepassing AI in de Agri & Food sector / de voedselketen
 7. Ketensamenwerking voor Intelligent Diagnostics en Maintenance
 8. Toepassingen van Quantum Computers & AI

Op het aanmeldformulier kun je je voorkeur voor de sessies aangeven. Bij de indeling van de deelnemers over de sessies zullen wij zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de opgegeven voorkeuren.

17:00 – 18:00 uur | Netwerkborrel met hapjes en drankjes