Ongepland stilstand voorkomen

Smering is essentieel voor goed basisonderhoud. Het smeerteam van Tata Steel en IJssel waren in de afgelopen jaren voor het smeerwerk elkaars evenknie. Om de planning en uitvoering van de smeerwerkzaamheden op de hele site te verbeteren is gekozen voor een intensieve samenwerking. “Het is voor alle werkeenheden beter als wij de handen ineenslaan om elkaar beter aan te vullen. Het belangrijkste is om daarmee ongeplande stilstand terug te dringen” aldus Patrick Kos (Manager Operations LOC-HTD Tata Steel).

Op naar één smeerteam

Sjoerd van der Aa (directeur IJssel Technologie): “We gaan nu zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken en volgend jaar als één team draaien”. De orders gaan allemaal centraal via een loket lopen. “Het smeerloket van Tata Steel, powered by HTD/IJssel” vult Patrick aan.

De nieuwe aanpak biedt veel kansen. Het samengevoegde team, met circa 20 smeerders, verbindt onze vakmensen die dun gezaaid zijn. Daarbij is het werken met één standaard duidelijker en beter. De centrale planning geeft meer overzicht en de kennis en ervaring kan beter over gedragen worden.

Het smeerteam dat bijvoorbeeld ook olie ververst in installaties, kan bijspringen voor EHBO (eerste hulp bij onderhoud). En de expertise van de SmeerAdviesDienst biedt ondersteuning bij het opstellen van betere smeerlijsten en PO-plannen.

Meer informatie over smeertechnische onderhoud is hier te vinden.