De samenwerking door de ogen van Nedmag

De samenwerking tussen Nedmag en IJssel Technologie groeit voortdurend, daardoor werkt het al 20 jaar. In 2000 is de samenwerking gestart, in een tijd waar veel grote bedrijven de technische dienst ging outsourcen. In deze tijd hebben wij een nauwe samenwerking met IJssel Technologie gezocht. Het technische onderhoud hoorde niet bij onze kerntaken, maar ook vergrijzing en kostenreductie speelde een rol, hierin heeft IJssel ons echt stappen verder geholpen. Aan het woord is Hans Brouwer, Maintenance Manager bij Nedmag, over deze samenwerking.

In de begin jaren van de samenwerking veranderde er niet zo veel. “Velen waren voorheen monteur bij Nedmag en droegen nu een jasje met een ander logo.” Maar doordat de scheiding was gemaakt, werd voor het eerst duidelijk wat de werkelijke onderhoudskosten van de fabriek waren. En met het ontwikkelen van het onderhoudsprogramma MP2 en Ultimo zijn we inmiddels in staat een goede accurate kostenprognose te geven van het onderhoud dat gaat plaatsvinden.

 

Door dergelijke ontwikkelingen zijn beide partijen steeds meer geprofessionaliseerd. Daarvoor was er goed overleg nodig, maar inmiddels spreken we elkaars taal. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat wij als Nedmag nooit een nummer zijn geworden voor IJssel Technologie.

In de loop der jaren zijn er tal van stappen gezet om de uitvoering, planning en beheersing van het onderhoud te verbeteren. Om een voorbeeld te geven: in het begin kwamen extra monteurs voor de stop via uitzendbureaus, maar na overleg en uitbreiding van IJssel Technologie kwam de extra capaciteit van andere vestigingen. Dat levert een leuke wisselwerking op. Het mooie is dat die jongens zelf ook graag terugkomen omdat het uitdagende klussen zijn.

Bij Nedmag is alles groter en niet te tillen, behalve met lieren en kranen. Dat is totaal anders werken dan wanneer je de onderdelen onder de arm mee kunt nemen. Ik ben dan ook blij als er aan het eind van de stop wordt gezegd: “we komen graag weer.” De betrokkenheid die de monteurs tonen is een verdienste van zowel Nedmag als IJssel Technologie. Als het nodig is om wat langer door te werken om de klus te klaren, dan is dat geen punt van discussie. “Die betrokkenheid, daar ben ik toch wel het meest trots op.

We spreken elkaars taal en ik ben trots op de betrokkenheid van IJssel bij Nedmag

Hans Brouwer Maintenance manager Nedmag